Blahopřání

20.11.2013 17:47

Také Sdružení rodičů a přátel dětí při ZŠ UNESCO se tímto přidává ke všem gratulantům.

Škole přejeme jak hodně spokojených žáků, tak hodně spokojených učitelů a také rodičů.