Školská rada

Příští jednání školské rady

15.10.2015 21:58

Příští jednání školské rady se uskuteční ve středu 18.května 2016 v 15:00 hod v budově ZŠ UNESCO.

 

 

Jednání školské rady 14. 10. 2015

15.10.2015 19:53

Jednání školské rady se uskutečnilo ve středu 14. 10. 2015 v 15:00 hod. v budově ZŠ UNESCO.

Jednání proběhlo dle harmonogramu jednání:

1.) Informace o realizovaných projektech v tomto školním roce, nové schválené projekty, rozvojové programy a dotace
2.) Výroční zpráva 2014 / 2015
3.) Finanční a ekonomická situace školy
4.) Kroužky ve ŠD, ŠK a HČ
5.) Dodatek č. 3 k  ŠVP ZŠ UNESCO pro školní kub
6.) Den otevřených dveří 19. 11. 2015 a program
7.) Projekt POKOS 4.11.2015 - Prezentace 7. mechanizované brigády Armády ČR
8.) Informace o praváděnch a plánovaných opravách školy a okolí

 

Výsledky voleb do školské rady pro rok 2015-2017

28.11.2014 11:22

Volby do školské rady pro funkční období 2015-2017

20.11.2014 13:02

Volba členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků pro funkční období 2015-2017 se uskuteční v úterý 25. listopadu 2014. Za zákonné zástupce budou do tohoto orgánu zvoleni 3 členové, mimo zvolené členy bude stanoveno pořadí tří náhradníků.

  • volby proběhnou dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a dle Volebního řádu pro volby členů školské rady základních škol zřízených městem Uherské Hradiště
  • za každého žáka hlasuje pouze jedna "oprávněná osoba" (zákonný zástupce nezletilého žáka školy); v případě, že zákonný zástupce má na škole 2 děti, má nárok na 2 hlasovací lístky

Čas voleb:
Budova Hradební – 15:00-16:00 hod.
Budova hlavní – 15:30-16:30 hod.

Seznam kandidátů a podrobnější informace naleznete ZDE na webu školy.

Prosíme rodiče, aby se těchto voleb zúčastnili. Děkujeme !

 

 

Volby do školské rady pro funkční období 2015-2017

08.09.2014 15:02

Volby do školské rady pro funkční období 2015-2017

Volba členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků pro funkční období 2015-2017 se uskuteční v úterý 25. listopadu 2014. Žádáme zákonné zástupce, aby do 31. října 2014 prostřednictvím kanceláře školy (paní hospodářka Otrusinová - otrusinova@zsunesco.cz) doručovali své návrhy vhodných kandidátů přípravnému výboru. Za zákonné zástupce budou do tohoto orgánu zvoleni 3 členové, mimo zvolené členy bude stanoveno pořadí tří náhradníků.

  • volby proběhnou dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a dle Volebního řádu pro volby členů školské rady základních škol zřízených městem Uherské Hradiště

  • v souladu s těmito předpisy jmenuje ředitel školy přípravný výbor v tomto složení: Mgr. Petr Kočíř, Mgr. Alena Rumíšková, Jarmila Rochovanská, Tereza Grufíková + ředitel školy Mgr. Jan Vorba


 

Za přípravný výbor Mgr. Jan Vorba, ředitel školy