Požadavky na příspěvky z fondu SRPD
pro školní rok 2015 / 2016 :


Dle předložených požadavků byly z fondu SRPD schváleny příspěvky na:

Preventivní besedy o drogách, kouření atd., 8.000,- Kč
Den cizích jazyků, celoškolní akce, 5.000,- Kč
Mezinárodní projekt EDISON, návštěva studentů VŠ z cizích zemí v naší škole, 11.000,- Kč
Předplatné do objektů Slováckého muzea, 7.000,- Kč
Nové hrací pomůcky do tělocvičny a ŠD, 12.000,- Kč
Odměny žákům na konci školního roku, 5.000,- Kč
Odměny žákům při soutěžích, příspěvek na organizaci školních akcí, 12.000,- Kč

Tyto příspěvky v úhrnné výši 60.000,- Kč byly jednohlasně scvháleny a PRO hlasovali všichi zúčastnění:
1.A a 9.A Jana Majzlíková, 1.B Jana Schottlová, 1.C Dagmar Křivánková, 2.B Ivana Chybíková, 2.C Martina Kocábová, 3.B Tereza Manová, 4.A Tereza Grufíková, 4.B Gabriela Hiklová, 5.A Gabriela Buchtíková, 5.B Veronika Vaďurová, 7.A Magdaléna Koníčková, 7.C Kateřina Strnadová, 9.B Vítězslav Havránek.

Více zde: https://srpd-unesco-uh.webnode.cz/dokumentace/zapisy/
 

 

 

 

Požadavky na příspěvky z fondů SRPD
pro školní rok 2012/2013

 

Každoročně, počátkem šk.roku, předkládá škola našemu sdružení požadavky k poskytnutí příspěvků (viz.níže uvedená tabulka).

 

Požadavky školy na SRPD, k poskytnutí příspěvků, pro šk. rok 2012/13

 

požadavek (kantor)                             částka                                      

preventivní besedy (Kočíř)                    6.000,-Kč                                                   

přednášky centra pro rodinu                 3.800,-Kč

(Vyhlídová)

Cizí jazyky                                        19.926,-Kč - AJ

                                                        3.698,-Kč - FJ

                                                        3.617,-Kč - NJ

                                                        3.965,-Kč - RJ

                                                        2.843,-Kč - ŠJ

šachy (turnaje+kroužek)                     2.500,-Kč

předplatné do objektů SM                   6.000,-Kč

odměny ž. na konci roku                    5.000,-Kč

šk. soutěže, dopravné, startovné, šk.akce 8.000,-Kč

-------------------------------------------------------------------

celkem                                            65.349,-Kč

 

Poskytnutí částek na dané požadavky bylo schváleno na schůzce tř. důvěrníků dne 16/10/12 v plné výši (viz. zápis).

 

 

 

 

Hospodaření ve šk. roce 2011/12

 

- K měsíci říjnu 2011 bylo vybráno na členských příspěvcích celkem 77.400,-Kč.

 

Každoročně, počátkem šk.roku, předkládá škola našemu sdružení požadavky k poskytnutí příspěvků (viz.níže uvedená tabulka).

 

Požadavky školy na SRPD, k poskytnutí příspěvků, pro šk. rok 2011/121

 

 

učitel

akce 

požadovaná

částka

návrh vedení

školy

schváleno

SRPD

Kočíř

besedy-drogy,kouření

sex.výchova

 

  6.000,-Kč

 

ano

6.000,-Kč

ano

 6.000,-Kč

Vyhlídová

Přednáška Centra pro rodinu -proplacení cestovného

 

  1.000,-Kč

ano

1.000,-Kč

ano

 1.000,-Kč

Pírek

vybavení TV (viz.rozpis potřeb)

 

31.200,-Kč

ano

20.000,-Kč

ano

31.200,-Kč

Černíková

školní knihovna

 

 5.000,-Kč

ano

 2.000,-Kč

ano

  4.000,-Kč

školní družina

knihy

 

 

didaktické hry

 

 

   3.000,-Kč

 

 

  4.000,-Kč

ano

  1.500,-Kč

 

ano

  3.000,-Kč

ano

 1.500,-Kč

 

ano

3.000,-Kč

Turčínová

výtvarný kroužek-korálkování

 

  2.000,-Kč

ano

1.500,-Kč

 ano

1.500,-Kč

Štěrbová

hud.-dramatický kr.-maňásky

 

 

  2.000,-Kč

ano

2.000,-Kč

ano

2.000,-Kč

Rochovanská

SUDOKU

 

  1.000,-Kč

 

ano

1.000,-Kč

ano

1.000,-Kč

Hučková

 

minivolejbal-nová síť, balony

 

výtvarný

 

 

 

dram.kr.-pořízení mikrofonu

  5.000,-Kč

 

 

 

1.500,-Kč

   

 

300,-Kč

ano

3.500,-Kč

 

ano

1.500,-Kč

 

 

ne

ano

3.500,-Kč

 

ano

1.500,-Kč

 

ano

300,-Kč

1.stupeň

materiál pro organizaci HALLOWEENU

  3.000,-Kč

ano

2.000,-Kč

ano

2.000,-Kč

  zakoupení elektrické minitrouby pro pečení perníčků pro šk.akce, zapékání výrobků v hod. Vv atd.

  3.500,-Kč

ano

3.500,-Kč

 

ano

3.500,-Kč

Pavelová pomůcky do kroužku matematiky, použitelné i do vyučování M.

  3.362,-Kč

ano

3.362,-Kč

ano

3.362,-Kč

 

šachy (turnaje a kroužek)-ceny a medaile

 

  3.000,-Kč

 

ano

3.000,-Kč

 

ano

2.000,-Kč

vedení školy

 

předplatné do objektů Slováckého muzea

 

  6.000,-Kč

 

 

ano

6.000,-Kč

 

ano

6.000,-Kč

 

 

odměny na konci roku

 

  5.000,-Kč

 

ano

5.000,-Kč

ano

5.000,-Kč

 

 

odměny žákům při školních soutěžích,úhrada větších položek na dopravné, startovné, finanční jistina při organizování šk. akcí s BUSEM apod.

 

 

  8.000,-Kč

 

ano

 

ano

8.000,-Kč

 

 

 celkem

 

94.862,-Kč

 ano

72.862,-Kč

ano

86.362,-Kč

 

 

 

Na schůzce tř.důvěrníků, konané dne 12/10/2011, bylo schváleno poskytnutí příspěvků na jednotlivé požadavky ve výše uvedených částkách.

 

 

 

 

 

 

Hospodaření ve šk. roce 2010/11

 

- K měsíci říjnu 2010 bylo  vybráno, na členských příspěvcích, 69.300,-Kč.

 

Každoročně, počátkem šk.roku, předkládá škola našemu sdružení požadavky k poskytnutí příspěvků (viz.níže uvedená tabulka).

 

Požadavky školy na SRPD, k poskytnutí příspěvků, pro šk. rok 2010/11

 

 

učitel

akce 

částka

návrh vedení

školy

SRPD

poskytnuto

(čerpáno)

Kočíř

besedy-drogy,kouření

sex.výchova

videokamera

 

   6.000,-Kč

10.000,-Kč

ano

ano

 

3.300,-Kč

8.168+1590

Šilarová

Klub sborového zpěvu okaríny,

kastaněty

 

4.000,-Kč

ano

ano

 

3.996,-Kč

  notový materiál 1.500,-Kč ano ano 1.500,-Kč
  sborová trika 2.000,-Kč ano ano --
Bouzková podpora výtvarných činností 4.000,-Kč  ano ano 4.000,-Kč
Plačková krabičkové lupy 10 ks    750,-Kč ano ano 750,-Kč
školní družina knihy 3.000,-Kč ano ano 3.000,-Kč
Turčínová výtvarný kroužek-korálkování 2.000,-Kč ano  ano 2.000,-Kč
Štěrbová hud.-dramatický kr.-maňásky 2.000,-Kč ano ano 2.000,-Kč
1.stupeň materiál pro organizaci HALLOWEENU

3.000,-Kč

ano

ano

3.000,-Kč

  materiál do výtv.kroužku-Pavlová 1.500,-Kč ano ano 1.500,-Kč
  materiál do výtv.kroužku-Janásová 1.500,-Kč ano ano 1.500,-Kč
  knihovna 1.st. 4.500,-Kč ano ano 4.500,-Kč
 

vybavení kabinetu TV, 1.st.     krikeťáky, balony

2.000,-Kč

ano ano 2.000,-Kč
  šachy (turnaje a kroužek)-ceny a medaile

3.000,-Kč

ano ano 3.000,-Kč
vedení školy předplatné do objektů Slováckého muzea 6.000,-Kč ano ano 6.000,-Kč
  odměny na konci roku 5.000,-Kč ano ano 5.000,-Kč
  Sbírky testů pro přípravu na přijímací zkoušky - ČJ 4.000,-Kč ano ano 4.000,-Kč
 

odměny žákům při školních soutěžích,úhrada větších položek na dopravné, startovné, finanční jistina při organizování šk. akcí s BUSEM apod.

 

 

5.000,-Kč

 

ano

 

ano

 

5.000,-Kč

Kolmanová Slovník AJ 2.500,-Kč ano ano 2.500,-Kč
   celkem  73.250,-Kč  ano 73.250,-Kč 68.304,-Kč

 

- Na schůzce tř.důvěrníků, konané dne 11/10/2010, bylo schváleno poskytnutí příspěvků na jednotlivé požadavky v plné výši .

- mimo toto bylo poskytnuto SRPD 20.000,-Kč na zakoupení  "jídelníčkového programu"

- Výtěžek z plesu v r. 2009/10  činil 29.435,-Kč

 

Rozpis jednotlivých nákladů - pro šk. rok 2010/2011 (podrobný rozpis obdrželi tř.důvěrníci na schůzce dne 12/10/2011)

-    náklady celkem    116.504,-Kč

-    výnosy celkem     154.058,-Kč

-    hospod.výsledek   37.554,-Kč