Aktuálně

Přeprodej lístků na ples !

29.12.2010 22:47

V úterý, dne 4.1.2011, bude po dobu konzultací (od. 15.30 hod), na hlavní budově školy probíhat předprodej lístků na náš ples, který se koná 19.března 2011. Od středy je pak možno lístky zakoupit v kanceláři hospodářky školy p.Roučkové.  Cena lístku je 150,-Kč.

Těšíme se !

PF 2011

21.12.2010 22:15

Přejeme všem příjemné prožití svátků vánočních a v novém roce jen to nejlepší.

Dárek

20.12.2010 22:24

Ve čtvrtek, dne 16.12.2010, byl na vánoční besídce školy předán p. řediteli , zástupcem našeho sdružení , symbolický poukaz v hodnotě 20.000,-Kč, na zakoupení programu pro jídelnu, díky němuž bude možno s jídelníčkem "pracovat elektronicky".  Děkujeme všem !

Ples

09.11.2010 01:28

SRPD při ZŠ UNESCO si Vás dovoluje pozvat na

S P O L E Č E N S K Ý   P L E S   s   P O L O N É Z O U

který se bude konat dne 19.03.2011, v 19.30 hod, v Sokolovně Staré Město.

K tanci a poslechu bude hrát skupina AVENTIS, žáci 9.tříd zatančí slavnostní polonézu. Výtěžek plesu bude použit pro potřeby žáků školy.
Předprodej vstupenek : úterý 4.1.2011 na hlavní budově ZŠ, od 15.30 hod, v průběhu konzultací
                                     od 5.1.2011 v kanceláři školy, u paní Roučkové

Dovolujeme si Vás tímto zároveň požádat o příspěvky do tomboly, které můžete předat prostřednictvím třídních učitelů nebo v kanceláři školy.

za  SRPD Martina Kocábová ( tel. 732 770459), Lenka Lysoňková (tel. 776 037405)

 

Pozvánka

09.11.2010 00:59

V pondělí, dne 15/11/2010 , v 17.00 hod. se koná schůzka všech třídních důvěrníků, v jazykové učebně ZŠ UNESCO (přízemí, č. 99).

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Aktuálně

Pozvání na ples 2019

07.01.2019 08:29
 Sdružení rodičů a přátel dětí při ZŠ UNESCO Uh. Hradiště Vás tímto zve naSPOLEČENSKÝ PLES S POLONÉZOU,který se koná 15. 03. 2019, od 19:30 hod., v Klubu kultury v Uh. Hradišti.K tanci a poslechu zahraje kapela KASANOVA a žáci 9. ročníků předtančí slavnostní...

Schůzka SRPD

30.10.2018 08:34
Schůzka tř. důvěrníků SRPD  naší školy se bude konat ve čtvrtek 08/11/2018 v 16.30 hod., ve sborovně (přízemí, vlevo u hlavního vchodu).Program schůzky: schválení požadavků školy na SRPD pro šk. rok...

Nový školní rok 2018/19

10.09.2018 14:08
Přejeme všem - dětem, rodičům, pedagogům, pracovníkům školy, ... - co nejpříjemnější vstup do nového školního roku a těšíme na další spolupráci.SRPD

Den učitelů - poděkování

28.03.2018 17:39
Milé paní učitelky, vychovatelky, vážení páni učitelé, dovolte nám, abychom Vám k dnešnímu svátku popřáli vše nejlepší. Práce učitele, vychovatele, asistenta, ... bohužel asi nikdy nebude adekvátně a zejména materiálně odměněna.  Přejeme Vám proto, aby tento nedostatek vyvážilo uznání...

Ples - poděkování

28.03.2018 17:32
Dovolte nám poděkovat všem, kteří se  podíleli na zdárném průběhu letošního plesu (rodiče, žáci, učitelé, vedení školy, paní hospodářka, sl. sekterářka, dárci a sponzoři, Kasanova, Klub kultury, ...). Jsme rádi, že se náš ples stává již tradiční součástí společenského života a to...

Pozvání na ples 2018

08.01.2018 12:51
Sdružení rodičů a přátel dětí při ZŠ UNESCO Uh. Hradiště Vás tímto zve naSPOLEČENSKÝ PLES S POLONÉZOUPles se koná 16. 03. 2018, od 19:30 hod.,  v Klubu kultury v Uh.Hradišti. K tanci a poslechu zahraje kapela KASANOVA a žáci 9. ročníků předtančí slavnostní polonézu.Předprodej...

Schůzka tř. důvěrníků

19.10.2017 13:29
První schůzka tř. důvěrníků a členů SRPD v tomto šk. roce se bude konat v úterý, dne 31.10.2017 v 16.30 hod., ve sborovně (přízemí, vlevo u hlavního vchodu).Program schůzky:- volba výboru SRPD- účetní zpráva za školní rok 2016/17- schválení požadavků školy na SRPD pro šk....

Volba členů školské rady

18.10.2017 16:28
Volba členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků pro funkční období 2018-2020 se uskuteční v úterý 21. listopadu 2017.Do 31. října 2017 prostřednictvím kanceláře školy (paní hospodářka Otrusinová - hospodarka@zsunesco.cz) mohou doručovat zák. zástupci žáků školy své návrhy...

POZVÁNKA NA PLES ZŠ UNESCO

07.01.2016 21:35
Předprodej vstupenek bude zahájen od 15:30 hod v průběhu rodičovských konzultací v úterý 12.1.2016 na hlavní budově ZŠ a dále od 18.1.2016 v kanceláři školy u paní Otrusinové. Dovolujeme si Vás tímto zároveň požádat o příspěvky do tomboly, keré můžete předat prostřednictvím třídních učitelů nebo...

HODNĚ ÚSPĚCHŮ V NOVÉM ROCE !

01.01.2016 01:50
Spolek rodičů a přátel dětí ZŠ UNESCO Uherské Hradiště přeje všem žákům, rodičům i učitelům hodně zdraví, štěstí, úspěchů, optimismu a pohody v novém roce 2016.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>