Diskuze

Datum: 12.11.2015

Vložil: Veronika Vaďurová

Titulek: OPĚT JSOU TADY VŠI !

Bohužel máme - a to nejen u pátých ročníků - ve vláskách dětí zase vši :-( Prosíme všechny rodiče o důkladnou kontrolu. Pokud by jste si náhodou nebyli jistí, v odkazu níže nalezete vyčerpávající popis těchto potvůrek....
https://vsi.nazory.cz/ves-detska.html

Datum: 05.12.2011

Vložil: n

Titulek: stávka

Máme ve škole 2 děti. Kdyby jedno nebylo na 2.stupni a nemělo elektronickou ŽK vůbec bychom se nedozvěděli o středeční stávce. Na 1. stupni nebylo rodičům vzkázáno prostřednictvím dětí nic. A to se nás naštěstí netýká to, že děti musí dojíždět a tudíž do 9hodin být někde venku, protože škola bude zcela uzavřena a pozdější autobus jede např. až v 10hod. Považuji to za velmi neprofesionální.

Datum: 14.12.2011

Vložil: o

Titulek: Re: stávka

Ignorace rodičů a nezájem o vlastní děti vede k deziluzním představám a k rozhořčení nad neprofesionálním přístupem.

Očekávaný základní zájem o vzdělání svého dítěte by vedlo k otevření žákovské knížky, kde je informace o stávce vlepena.

Považuji to za zcela adekvátní.

Datum: 14.12.2011

Vložil: R

Titulek: Re: Re: stávka

Pokud můžu mluvit ze své zkušenosti, tak žákovskou knížku otvírám každý den a mé dítě žádnou informaci vlepenou v pondělí taky nemělo ( jak tady píše rodič v prvním příspěvku). Dozvěděli jsme se tom až v úterý odpoledne při vyzvedávání z družiny. Takže pravda bude asi někde napůl?

Datum: 15.12.2011

Vložil: Snopek Josef

Titulek: Re: stávka

Vážení rodiče,
dovolte mi reagovat na diskuzi - téma stávka. Není mým záměrem polemizovat s obsahem jednotlivých příspěvků, chci pouze předložit posloupnost dějů, které vedly k realitě středečního rána. Škola obdržela e-mail od předsedy ČMOS PŠ pana Dobšíka v pátek 2.12. v 16.06 hod. V pondělí 5.12. po 3., 4. a 5. vyučovací hodině projednala odborová organizace se všemi pedagogickými pracovníky jejich postoj ke stávce. Do stávky se zapojilo 39 učitelů z celkového počtu 46 pedagogických pracovníků školy. Kolem 13. hod. bylo oznámení o stávce zveřejněno na stránkách školy a v elektronických žákovských knížkách. V tuto dobu již žáci 1. stupně nebyli ve škole. Těmto žákům byla informace uvedena v žákovské knížce v úterý.
V průběhu stávky byli určeni pracovníci školy, kteří by v případě příchodu žáků do školy zajistili jejich dohled.
Dále bych chtěl poznamenat, že se jednalo o akci celostátní působnosti, o které byla rodičovská veřejnost několikanásobně informována prostřednictvím všech medií. V případě nejistoty o organizaci vyučování na ZŠ UNESCO bylo zcela jistě možné tuto informaci dohledat na stránkách školy nebo v žákovské knížce.
Snopek Josef, ředitel školy

Datum: 03.09.2018

Vložil: AlbertCup

Titulek: How To Prevent Prostate Problems And Diseases?

The prostate is the central part of a male's the reproductive system. It secretes fluids that aid in the transportation and activation of sperm. The prostate related can be found just in front of the rectum, below the bladder and all around the urethra. When there is prostate problem, it is usually really really irritating and inconvenient to the patient as his urinary strategy is directly affected.

The common prostate health issues are prostate infection, enlarged prostate and cancer of the prostate.Prostate infection, also known as prostatitis, is the most common prostate-related problem in men younger than 55 years old. Infections in the prostate related are classified into four types - acute bacterial prostatitis, chronic bacterial prostatitis, chronic abacterial prostatitis and prosttodynia.

Acute bacterial prostatitis will be the least common of all forms of prostate infection. It is caused by bacteria located in the large intestines or urinary tract. Patients may go through fever, chills, body aches, back pains and urination problems. This condition is treated by making use of antibiotics or non-steroid anti-inflammatory drugs (NSAIDs) to relieve the swelling.

Chronic bacterial prostatitis can be a condition of the particular defect inside gland and also the persistence presence of bacteria inside urinary tract. It can be caused by trauma for the urinary tract or by infections from the rest in the body. A patient can experience testicular pain, small of the back pains and urination problems. Although it is uncommon, it may be treated by removal of the prostate defect accompanied by the use antibiotics and NSAIDs to treat the inflammation.

Non-bacterial prostatitis accounts for approximately 90% coming from all prostatitis cases; however, researchers have not yet to create the causes of these conditions. Some researchers feel that chronic non-bacterial prostatitis occur because of unknown infectious agents while other believe intensive exercise and heavy lifting might cause these infections.

Maintaining a Healthy Prostate

To prevent prostate diseases, an effective meals are important. These are some with the things you can do to maintain your prostate healthy.

1. Drink sufficient water. Proper hydration is necessary for health and wellness and this will also keep the urinary track clean.

2. Some studies declare that a couple of ejaculations each week will assist you to prevent cancer of prostate.

3. Eat steak in moderation. It has been shown that consuming more than four meals of beef a week will heighten the probability of prostate diseases and cancer.

4. Maintain an effective diet with cereals, vegetable and fruits to ensure sufficient intake of nutrients necessary for prostate health.

The most critical measure to consider to make sure a proper prostate is to opt for regular prostate health screening. If you are forty years old and above, you need to select prostate examination at least per year.

Datum: 17.10.2011

Vložil: Martina Kocábová

Titulek: Výskyt vší

Vážení rodiče,
v hlavičkách žáků ZŠ Unesco se v současné době , kromě vědomostí, nacházejí rovněž VŠI !!!
Proto prosím provedte důkladnou prohlídku hlaviček vašich dětiček.

Přidat nový příspěvek