Zápis ze schůze třídních důvěrníků 15. 11. 2010

15.11.2010 20:44
  1. celkem:              25
  2. přítomno  :         14 ( 1A, 1C, 2B, 3A, 3B, 4A, 4C, 5A, 6B, 6C, 7A, 7B, 8B, 9B)
  3. omluveni :           4 (2A, 4B, 6A, 8C)
  4. neomluveni:        7 (1B, 2C, 5B, 7C, 8A, 9A, 9C)
  5. přítomen  i ředitel školy Mgr. Snopek Josef

- Informace o nově zvoleném výboru, předsedkyni, o první schůzce výboru (5.11.2010-viz. zápis -webové stránky)Kocábová M.
- Informace o nově zřízené e- adrese :   srpd-unesco@seznam.cz
- Informace a prezentace nově zřízených webových stránek : https://srpd-unesco-uh.webnode.cz. Webovky by měly být přístupny i z hlavní  web stránky školy,v odkazech – přislíbil p. ředitel, vítá se iniciativa a kreativita ostatních tř.důvěrníků) Kocábová M.
- Informace o naší účasti v studentském parlamentu (řešení stavu šaten, třídění odpadu, výzva ke spolupráci-spoluúčasti na akcích školy …
( p. ředitel objasnil finanční situaci školy, nastínil možný „vývoj“ situace- dalo by se řešit snad za pomoci zřizovatele, sponzorů, získání grantů-dotací, ...)p. ředitel. , Mráček A.

- p. ředitelem předloženy požadavky sekce TV na zakoupení pomůcek a vybavení,... ve výši cca 77.700,-Kč – k promyšlení, projednáno-popř.schváleno v nejbližším možném termínu

- Informace o vyřízení nového přístupu k účtu pro M. Kocábovou (stav účtu cca 165.000,-Kč)
- Informace o průběžném hrazení faktur, dle schváleného příspěvku, od jednotlivých  kantorů, upozornění na přečerpávání schválených částek Kocábová M.

- Rodiče projevili zájem o možnost objednávání a kontroly obědů přes  web.stránky školy p.ředitel –toto možné je, je třeba dokoupit program, v hodnotě   cca 25.000,-Kč (škola+SRPD)
- Návrh předsedkyně k účasti rodičů na vánočním vystoupení  (vystoupení, příp. odměna pro učinkující děti), na uspořádání – spoluúčast na sportovním dnu či  dětském dnu … 
- Informace o plese SRPD
datum So 19.03.2011 ( zajištění hudební produkce u skupiny AVENTIS) – odsouhlaseno
- do třídních schůzek (23/11) je nutno napsat a vytisknout pozvánky na ples, paní Roučková

předá třídním učitelům, pro všechny děti  - M.Kocábová, A. Mráček

- do konce kalendářního roku je třeba vytisknout vstupenky, odsouhlasena cena vstupenek i losů. Cena vstupenky cca 150,- Kč, cena losu cca 10,- Kč. Počet dán prostorovým stolovým uspořádáním a velikostí tomboly  J. Ondřejová

- začít oslovovat případné sponzory plesu
- diskuse k výše uvedenému
 

zapsala:  M. Kocábová