Třídní důvěrníci pro školní rok 2011 - 2012

19.11.2011 12:22

Třída    Jméno třídního důvěrníka        Výbor SRPD

1.A    Ing. Barbora Mikulková                Martina Kocábová - předsedkyně
1.B    Mgr. Ivona Kočířová                     Ing. Erwin  Jana
2.A    Ing. Jana Erwing                         RNDr. Aleš Mráček,Ph.D  
2.B    MUDr. Mirjana Viceníková           Lenka Lysoňková
2.C    Olga Hezucká                            Jana Ondřejová
3.A    Petra Masaříková                       Blanka Josková - účetní
3.B    Věra Ledvinová     
3.C    Lenka Tománková
4.A    Radka Štanclová
4.B    RNDr. Aleš Mráček, PhD.
5.A    Veronika Hladnik
5.B    Lenka Lysoňková
5.C    Martina Kocábová
6.A    Magdalena Koníčková
6.B    Jana Ondřejová
6.C    Ing. Renata Měsíčková
7.A    nebyl zvolen
7.B    Ladislava Boudová
7.C    Marie Kadlecová
8.A    Ing. Antonín Krmíček
8.B    Evžen Rajzl
8.C    Petra Holbová
9.A    Helena Brázdilová
9.B    Tomáš Zůbek
9.C    Sandra Sokolová