Třídní důvěrníci pro školní rok 2010 - 2011

19.11.2010 12:23

Třída   Jméno třídního důvěrníka         Výbor SRPD

1.A    Ing. Jana Erwin                              Martina Kocábová - předsedkyně
1.B    MUDr. Mirjana Viceníková               Ing. Erwin Jana
1.C    Miroslav Marášek                           RNDr. Aleš Mráček,Ph.D
2.A    Petra Masaříková                           Lenka Lysoňková
2.B    Kateřina Tichoňová                         Jana Ondřejová
2.C    Lenka Tománková                           Blanka Josková - účetní
3.A    Radka Štanclová
3.B    RNDr. Aleš Mráček, Ph.D
4.A    Veronika Hladník
4.B    Lenka Lysoňková
4.C    Martina Kocábová
5.A    Jana Ondřejová
5.B    Dagmar Doležalová
6.A    Mgr. Alice Sikorová
6.B    Ing. Ladislava Boudová
6.C    Marie Kadlecová
7.A    Ing. Antonín Krmíček
7.B    Ing. Evžen Rajzl
7.C    Petra Holbová
8.A    Helena Brázdilová
8.B    Tomáš Zůbek
8.C    Sandra Sokolová
9.A    Taťána Olšáková
9.B    Monika Majerčáková
9.C    Hana Richterová