Pozvánka

09.11.2010 00:59

V pondělí, dne 15/11/2010 , v 17.00 hod. se koná schůzka všech třídních důvěrníků, v jazykové učebně ZŠ UNESCO (přízemí, č. 99).