Pozvánka na ples, předprodej lístků

03.01.2012 00:59

SRPD při ZŠ UNESCO si Vás dovoluje pozvat na

S P O L E Č E N S K Ý   P L E S   s   P O L O N É Z O U

který se bude konat v pátek, dne 23.03.2011, v 19.30 hod, na Klubu kultury v Uh.Hradišti .

K tanci a poslechu bude hrát skupina AVENTIS, žáci 9.tříd zatančí slavnostní polonézu.

Předprodej vstupenek : v úterý 10.1.2012 na hlavní budově ZŠ, od 15.30 hod, v průběhu konzultací

                                 a  od    11.1.2012 v kanceláři školy, u hospodářky školy paní Otrusinové

cena lístku je 150,-Kč

Dovolujeme si Vás tímto zároveň požádat o příspěvky do tomboly, které můžete předat prostřednictvím třídních učitelů nebo v kanceláři školy.

Výtěžek plesu bude použit pro potřeby žáků školy.

za SRPD - Martina Kocábová ( tel. 732 770459)