Jednání školské rady 14. 10. 2015

15.10.2015 19:53

Jednání školské rady se uskutečnilo ve středu 14. 10. 2015 v 15:00 hod. v budově ZŠ UNESCO.

Jednání proběhlo dle harmonogramu jednání:

1.) Informace o realizovaných projektech v tomto školním roce, nové schválené projekty, rozvojové programy a dotace
2.) Výroční zpráva 2014 / 2015
3.) Finanční a ekonomická situace školy
4.) Kroužky ve ŠD, ŠK a HČ
5.) Dodatek č. 3 k  ŠVP ZŠ UNESCO pro školní kub
6.) Den otevřených dveří 19. 11. 2015 a program
7.) Projekt POKOS 4.11.2015 - Prezentace 7. mechanizované brigády Armády ČR
8.) Informace o praváděnch a plánovaných opravách školy a okolí