11.11.2010 23:56

Sdružení rodičů a přátel dětí při ZŠ UNESCO (SRPD) vzniklo v říjnu roku 2002 a navázalo tak na činnost Sdružení rodičů a přátel školy (SRPŠ), které působilo na této škole. SRPD je samostatný právní objekt, občanské sdružení rodičů, zákonných zástupců a občanů, kteří se zajímají o výchovu dětí a mládeže, o práci školy a škole přidružených zájmových kroužků.

 

Činnost SRPD je zaměřena na koordinaci a sjednocování výchovného působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí a na účinnou dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání:

1.    působí na rodiče k správné výchově v rodině

2.    seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli školy a s úlohou rodičů při jejich naplňování

3.    seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich vyřizování

4.    přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů, materiálními a finančními prostředky při zajišťování vzdělávací a výchovné 

       činnosti    a při zlepšování školního prostředí

5.    předkládá podněty a doporučení ke koncepci rozvoje školy