Zápis ze schůzky výboru SRPD 13. 12. 2010

13.12.2010 20:52

přítomni : Kocábová Martina,  Ondřejová Jana, Erwin Jana, Mráček Aleš

* informace o platbách jednotlivých požadavků
(probíhá na základě faktur, přes internet, pí Roučková pečlivě připravuje, předává i darovací smlouvy k zakoupeným věcem)  M.Kocábová
* požadavky na pomůcky do tělesné výchovy nejsou dle slov p.ředitele tak aktuální, učitelé si to ještě projdou, ozvou se, …M.Kocábová
* škola vítá náš zájem o podílení se na zakoupení programu „el.jídelníček“, návrh zní :
        SRPD poskytne 20.000,-Kč, zbytek dohradí škola. Cena, dle slov p. ředitele je cca 25.000,-Kč.

  Na náš návrh je možno toto předat jako „dárek k vánocům“ na vánoční besídce školy.
1. Proběhne el.hlasování u tř.důvěrníků, nejpozději do středy, zda s tímto souhlasí (částka+akt předání) – M.Kocábová
2. Byl zvolen Aleš Mráček, jako náš zástupce pro předání daru
3. Dárkový poukaz vypracuje M. Kocábová, domluví i s vyučující L.Mikuláštikovou, která toto připravuje


Informace o plese:

-) potvrzeno na „sokolovně ve SM“, rezervováno od soboty ráno

-) stolové uspořádání bude jako loni

-) lístky vytiskne J.Ondřejová, předá do konce roku M.Kocábové, tato je dochystá k prodeji

-) lístky budou v prodeji v den konzultací, 4.1.2011, sraz v 15.30 u hlavního vchodu školy

-) na ul. Hradební se vytiskne barevné upozornění na prodej na hlavní budově M.Kocábová

-) zjistit na MÚ, zda je potřeba nějaké povolení k tombole (údajně ano)  M.Kocábová

-) lístky si musí zakoupit každý účastník plesu

Zapsala : M.Kocábová