Zápis ze schůzky třídních důvěrníků 26.11.2013

26.11.2013 20:25

Přítomno 14 třídních důvěrníků
Omluveni 4 třídní důvěrníci ( 1.C, 4.B, 5.A, 9.C )
Nezúčastnilo se 5 třídních důvěrníků ( 2.C, 5.B, 8.A, 8.C, 9.A není )

Základní body dnešní schůzky:

1.) Představení nové jazykové třídy na hlavní budově školy, která byla vybavena z uspořených prostředků SRPD ZŠ Unesco

2.) Hospodaření SRPD za školní rok 2012/2013 - seznámení s rozpočtem a provedenými investicemi

3.) Požadavky na příspěvky ze SRPD na školní rok 2013/2014 - byly schváleny v následujícím znění:
Mgr. Kočíř - 7.000,- Kč - schváleno na preventivní besedy o drogách, kouření, sexuální výchově
Mgr. Vyhlídová - 4.000,- Kč - schváleno na přednášky Centra pro rodinu
kroužek šachů - 2.500,- Kč - schváleno na turnaje  a provoz kroužku, ceny a medaile
Předplatné do objektů Slováckého muzea - 7.000,- Kč - schváleno
Odměny na konci roku pro žáky - 5.000,- Kč - schváleno
Odměny žákům při školních soutěžích, úhrada větších položek na dopravné, startovné, finanční jistina při organizování školních akcí s busem atd.. - 8.000,- Kč - schváleno
CELKEM schváleno 33.500,- Kč

4.) Informace, že na začátku tohoto školního roku 2013/2014 bylo vybráno do fondu na příspěvcích celkem 76.650,- Kč

5.) Volba nového výboru SRPD pro školní rok 2013/2014 - zůstávají dosavadní členové:
předseda Vítězslav Havránek, členové výboru Tereza Grufíková, Jana Majzlíková, Jana Ondřejová, Veronika Vaďurová

6.) Základní informace o připravovaném plesu SRPD ZŠ Unesco
Termín plesu pátek 28. března 2014, Klub kultury Uherské Hradiště
Další podrobnější informace budou postupně zveřejňovány a projednávány

7.) Pan ředitel školy Mgr. Vorba a zástupce pro I. stupeň Mgr. Dostál informovali rodiče o nových skutečnostech ve škole, prováděných i plánovaných
investicích, poděkovali SRPD za spolupráci nejen při vybavování nové jazykové třídy

8.) Volná diskuze a informace
- rekonstrukce prostranství před školou, nový průchod mezi školou a MŠ, působnost školní psycholožky, systém odměňování ve školství, učebnice, úspěchy školy ve SCIO testech, sponzorské dary, jídelníček ve školní jídelně.

 

Zapsala Veronika Vaďurová

Nová jazyková třída ZŠ UNESCO: