Zápis ze schůzky třídních důvěrníků 16. 6. 2011

17.06.2011 20:57

*) z 25-ti tř.důvěrníků se :  
zúčastnilo 7        (3.A, 3.B, 4.B, 5.A, 5.B, 6.B, 7.A)
omluveno 8        (1.A, 1.B, 2.B, 6.A, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B)
bez omluvy 10    (1.C, 2.A, 2.C, 4.A, 4.B, 6.C, 7.B, 7.C, 8.C, 9.C)


*) přítomen byl p. ředitel školy, který nás informoval o výsledcích přijímacích řízení :
- na osmileté gymnázium  se hlásilo 23 žáků, kdy přijato bylo 8 žáků
- z 8.ročníků vychází 3 žákyně
- z 9.ročníků přijato všech 65 žáků na SŠ či SOU (na maturitní obor 60 žáků =92,3% a na učební obor 5 žáků)


*) dále p.ředitel informoval o SCIO testech, kdy testy pro 9.třídy jsou hrazeny a pro mladší žáky 6.tříd by testy orientačně vycházely na 150-160,- Kč, kdy bylo námi odsouhlaseno, že testy  mladších ročníků budou prováděny na náklady rodičů.
*) ve šk.roce 2011/12 budou otevřeny dvě první třídy
*) v pololetí by měla odcházet do důchodu paní učitelka Kozáková , na prvním stupni
*) k 12/09/11 odchází do důchodu hospodářka školy paní Roučková, proběhlo výběrové řízení, kdy je přijata nová hospodářka paní Otrusinová
*) na první stupni je k dnešnímu dni volné jedno učitelské místo
*) na druhý stupeň nastupuje paní uč. Johaníková a Přikrylová
*) škola se rozhodla, že kroužky v novém šk.roce budou zpoplatněny min. na 100,-Kč/pololetí  - rovněž odsouhlaseno
*) dne 30/06/2011 v 9.hod bude na KK slavnostní ukončení šk. docházky pro 9.ročníky naší školy
*) proběhl sběr papíru při ZŠ, kdy celkový zisk z této akce byl 18.832,-Kč -  tř.důvěrníci odsouhlasili, že z této částky bude proplaceno ocenění nejlepších "sběračů", v celkové hodnotě 279,-Kč
*) deváťáci rovněž vyhodnotili šk.soutěž, kdy nejlepším třídám byla jimi zakoupena a námi  proplacena odměna - 3 dorty pro nejlepší třídu (52,-Kč, 353,-Kč, 369,-Kč)

zapsala : Martina Kocábová - přesedkyně SRPD

Přejeme příjemné prožití prázdnin a dovolených a v novém školním roce nashledanou !