Zápis ze schůze třídních důvěrníků 16. 10. 2012

16.10.2012 20:38

1.       celkem:                   24+předsedkyně

2.       přítomno  :             12 ( 1A, 1B, 2B, 3B, 5B, 6A, 6B, 7A, 7B, 8B, 8C, 9A) + předsedkyně

3.       omluveni :                2 (2A, 7C)

4.       nepřítomni:            10 (1C, 3A, 3C, 4A, 4B, 4C, 5A, 9B, 9C))

5.       přítomen  i nově zvolen ředitel školy Mgr. Vorba

 

-      Informace o nově zvoleném řediteli školy – Mgr. Jan Vorba-  jeho představa o nové koncepci školy  (mj. i o spolupráci se SRPD, se ŠR, nové vedení školy - Mgr. Vorba, Mgr. Remeš, Mgr. Dostál)

-      projekty Comenius expres, Cambridge zk., Mimořádně nadaných žáků, Národní muzeum,…

-      výukové pobyty- Londýn, Švýcarsko, Francie, Florida ?

-      e-learning, Scio testy

-      100 let –výročí školy

-      důraz na jazykovou školu- nové vybavení, prostorové zázemí, učebnice

-      el. třídní knihy, el. žákovské knížky

-      priorita – jazyky, čeština, matematika

-      zlepšení spolupráce se zřizovatelem školy ( nové hřiště, střecha atria, rekonstrukce ?)  

-      p. ředitelem předloženy požadavky školy na šk.rok 2012-13, ve výši cca 65.349,-Kč  (tyto později jednohlasně přítomnými schváleny, dle předloženého návrhu  - v plné výši)        

-      Informace o stavu účtu , o vybraných příspěvcích

-      Informace o průběžném hrazení faktur, dle schválených příspěvků z loňského šk.roku

-      Z loňského šk. roku ještě školou nevyčerpána částka 20.000,-Kč (již schválena tř. důvěrníky dne 12/06/12) na zakoupení učebnic

-      Informace o plese SRPD (pá, dne 22/03/2013, Klub kultury UH, zajištění hudební produkce skupiny AVENTIS, cena lístku 150,-Kč ,místenka, 80,-Kč balkon, los 10,-Kč)

-      do konce  kalend. roku je třeba přichystat pozvání na ples, vytisknout vstupenky - počet dán prostorovým-stolovým uspořádáním sálu -  J.Ondřejová, M.Kocábová

-      oznámení o ukončení činnosti předsedkyně a dvou členů výboru

        = volba nového výboru (Tereza Grufíková, Veronika Vaďurová, Jana Ondřejová, Jana Majzlíková,  Vítězslav Havránek). Oznámí volbu nového předsedy-předsedkyně SRPD co nejdříve - pov. J.Ondřejová

-     diskuse k výše uvedenému

Zapsala : M.Kocábová