Volby do školské rady pro funkční období 2015-2017

20.11.2014 13:02

Volba členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků pro funkční období 2015-2017 se uskuteční v úterý 25. listopadu 2014. Za zákonné zástupce budou do tohoto orgánu zvoleni 3 členové, mimo zvolené členy bude stanoveno pořadí tří náhradníků.

  • volby proběhnou dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a dle Volebního řádu pro volby členů školské rady základních škol zřízených městem Uherské Hradiště
  • za každého žáka hlasuje pouze jedna "oprávněná osoba" (zákonný zástupce nezletilého žáka školy); v případě, že zákonný zástupce má na škole 2 děti, má nárok na 2 hlasovací lístky

Čas voleb:
Budova Hradební – 15:00-16:00 hod.
Budova hlavní – 15:30-16:30 hod.

Seznam kandidátů a podrobnější informace naleznete ZDE na webu školy.

Prosíme rodiče, aby se těchto voleb zúčastnili. Děkujeme !