Schůzka třídních důvěrníků

31.05.2011 20:28

Ve čtvrtek, dne 16/06/2011 v 16.00 hodin, se bude konat schůzka třídních důvěrníků , tradičně v jazykové učebně školy.
Tímto jsou zváni nejen třídní důvěrníci, ale všichni, kteří mají zájem vyjádřit se  či nějakým způsobem se podílet na vztahu rodiče-škola-děti.

 

Těším se na Vás.
Mk