Ples

09.11.2010 01:28

SRPD při ZŠ UNESCO si Vás dovoluje pozvat na

S P O L E Č E N S K Ý   P L E S   s   P O L O N É Z O U

který se bude konat dne 19.03.2011, v 19.30 hod, v Sokolovně Staré Město.

K tanci a poslechu bude hrát skupina AVENTIS, žáci 9.tříd zatančí slavnostní polonézu. Výtěžek plesu bude použit pro potřeby žáků školy.
Předprodej vstupenek : úterý 4.1.2011 na hlavní budově ZŠ, od 15.30 hod, v průběhu konzultací
                                     od 5.1.2011 v kanceláři školy, u paní Roučkové

Dovolujeme si Vás tímto zároveň požádat o příspěvky do tomboly, které můžete předat prostřednictvím třídních učitelů nebo v kanceláři školy.

za  SRPD Martina Kocábová ( tel. 732 770459), Lenka Lysoňková (tel. 776 037405)