Elektronické hlasování třídních důvěrníků 13. - 15.12.2010

16.12.2010 20:56

Ve dnech 13.12-15.12.2010 proběhlo el.hlasování třídních důvěrníků, o :

1) poskytnutí "vánočního dárku" rodičům-škole ve formě poskytnutí příspěvku ve výši 20.000,-Kč . na zakoupení el. programu "jídelníček"

2) o symbolickém předání tohoto na vánoční besídce školy

Bylo mnou mailem, dle poskytnutých el. adres,  osloveno všech 25 třídních důvěrníků a byli požádáni o vyjáření se k výše uvedenému. Vysledek je tento :

- odpovědělo 17 důvěrníků

- z toho pouze 2 nesouhlasili zcela či částečně s bodem 1, 15 vyjádřilo souhlas

- s bodem 2 souhlasili bez výhrad všichni zúčastnění

Těch několik nezúčastněných se nevyjádřilo, neomluvilo, nekontaktovalo ... (2.A, 2.C, 5.B, 7.B, 8.A, 8.C, 9.B, 9.C )

Děkuji všem zúčastněným za jejich vyjádření a spolupráci.

M.Kocábová-předsedkyně SRPD