Aktuálně

Oslavy 100letého výročí ZŠ UNESCO

19.11.2013 12:28

Ples 2012 - TOMBOLA

26.02.2012 21:57

Milí rodiče a přátelé školy,
většina z Vás již jistě postřehla, že v pátek , dne 23/03/2012, se koná ples SRPD. Dovolujeme si Vás tímto oslovit a požádat  o přispění do tomboly plesu. Dárek může být věnován za jednotlivce, třídu, firmu, .. prostřednictvím tř. učitelů, ředitelství školy či  paní hospodářky. Veškerý zisk z plesu bude tradičně věnován našim dětem. Všem případným dárcům předem děkujeme.
za SRPD - Martina Kocábová, předsedkyně

 

 

 

Pozvánka na ples, předprodej lístků

03.01.2012 00:59

SRPD při ZŠ UNESCO si Vás dovoluje pozvat na

S P O L E Č E N S K Ý   P L E S   s   P O L O N É Z O U

který se bude konat v pátek, dne 23.03.2011, v 19.30 hod, na Klubu kultury v Uh.Hradišti .

K tanci a poslechu bude hrát skupina AVENTIS, žáci 9.tříd zatančí slavnostní polonézu.

Předprodej vstupenek : v úterý 10.1.2012 na hlavní budově ZŠ, od 15.30 hod, v průběhu konzultací

                                 a  od    11.1.2012 v kanceláři školy, u hospodářky školy paní Otrusinové

cena lístku je 150,-Kč

Dovolujeme si Vás tímto zároveň požádat o příspěvky do tomboly, které můžete předat prostřednictvím třídních učitelů nebo v kanceláři školy.

Výtěžek plesu bude použit pro potřeby žáků školy.

za SRPD - Martina Kocábová ( tel. 732 770459)

 

PF 2012

03.01.2012 00:10

Přejeme všem rodičům,dětem, pedagogům a pracovníkům ZŠ UNESCO jen to nejlepší v novém roce.

 

Výskyt vší

18.10.2011 19:41

Vážení rodiče,
v hlavičkách žáků naší školy se kromě vědomostí , v současné době, rovněž vyskytují vši. Prosím proveďte patřičná opatření a hrrr na ně.
Mk

 

 

 

Schůzka třídních důvěrníků

18.10.2011 19:37

Ve středu 12/10/2011, v 17.05 hod. se koná první schůzka třídních důvěrníků v tomto šk. roce. Tradičně se setkáme v jazykové učebně školy ZŠ Unesco, v přízemí. Veškeré připomínky, náměty, nápady, ... vítány. Těším se na Vás.
Martina Kocábová - předsedkyně SRPD


 

Schůzka třídních důvěrníků

31.05.2011 20:28

Ve čtvrtek, dne 16/06/2011 v 16.00 hodin, se bude konat schůzka třídních důvěrníků , tradičně v jazykové učebně školy.
Tímto jsou zváni nejen třídní důvěrníci, ale všichni, kteří mají zájem vyjádřit se  či nějakým způsobem se podílet na vztahu rodiče-škola-děti.

 

Těším se na Vás.
Mk

Poděkování - ples

21.03.2011 00:26

Dovolujeme si tímto poděkovat  všem, kteří se podíleli na přípravě plesu .

 

Děkujeme všem rodičům, pedagogům, paní Roučkové, panu školníkovi, učinkujícím (žákům 9.tříd, p.učitelkám Mikuláštíkové a Černíkové, TK ROKASO, skupině AVENTIS) a paní Duchtíkové (SKC St.Město).

 

V neposlední řadě  děkujeme sponzorům a všem, kteří věnovali dary do tomboly - jednotlivcům, třídám školy, firmám.

*** Soško Nedakonice *** Hotel a restaurace Koníček *** NOWACO *** Kvítek *** Zimčík-zlatnictví FILIP *** ČSAD Uh.Hradiště *** ČEROZFRUCHT *** RÁ-MY Havlíková Jilíková *** Rajzl Diving *** Jordán s.r.o. *** DAT s.r.o. *** KOVOMAT *** Kusák-malby a nátěry *** MARKO *** Vienna International Hotels Resorts *** VENERTE s.r.o. *** Hakman elektromontáže *** BESKYD Fryčovice  *** FASTEK *** Security s.r.o. *** ROOLFOOD *** TOP MO *** TRADECO s.r.o. *** Solná jeskyně Uh.Brod *** Seveza  s.r.o. *** TOPEK *** DICOM s.r.o. *** ADEKO *** Chocomania *** VZP *** Tibenská *** MTG *** AZP Foto *** STAMOS s.r.o. *** VOMA *** ALIMPEX  *** JAŠ ***DARSHAN *** Pekařství Javor *** Michael Šácha *** Zdráhalovi *** Habarta *** Hikl *** Tichoňová *** Vojáčková *** 4.C *** 6.B *** 5.A *** Majerčákovi *** 9.A *** 1.A *** 5.B *** 4.B *** 8.B *** Erwin *** 8.A *** 9.B *** 9.C *** 3.B *** 8.C *** Portál *** 2.C ***6.C *** Kleinerová *** Gabrielová ***  Horňák ***  3.A *** 4.A *** Holbová *** 2.A *** 1.C *** Peineltová *** Janečkovi *** Tomancovi *** Dam Tin *** Kolečkářová ***

Za květinovou výzdobu děkujeme květinářství KVÍTEK .

 

Tombola - ples SRPD

24.02.2011 18:09

Jak už jistě většina z Vás ví, v sobotu, dne 19.03.2011 se koná ples SRPD.

Dovolujeme si Vás tímto požádat, pokud je to ve Vašich možnostech, o přispění do tomboly. Dárek může být věnován za jednotlivce, třídu, firmu, .. prostřednictvím třídních učitelů, ředitelství školy či  paní hospodářky.

Veškerý zisk z plesu bude věnován našim dětem.

Všem případným dárcům předem děkujeme.

 

Schůzka třídních důvěrníků

24.02.2011 18:03

 

Ve středu, dne 09.03.2011 v 17.00 v jazykové učebně školy , se bude konat schůzka třídních důvěrníků.

Případní ostatní zájemci jste srdečně zváni !!!

 

Martina Kocábová-předsedkyně SRPD

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Aktuálně

Pozvání na ples 2019

07.01.2019 08:29
 Sdružení rodičů a přátel dětí při ZŠ UNESCO Uh. Hradiště Vás tímto zve naSPOLEČENSKÝ PLES S POLONÉZOU,který se koná 15. 03. 2019, od 19:30 hod., v Klubu kultury v Uh. Hradišti.K tanci a poslechu zahraje kapela KASANOVA a žáci 9. ročníků předtančí slavnostní...

Schůzka SRPD

30.10.2018 08:34
Schůzka tř. důvěrníků SRPD  naší školy se bude konat ve čtvrtek 08/11/2018 v 16.30 hod., ve sborovně (přízemí, vlevo u hlavního vchodu).Program schůzky: schválení požadavků školy na SRPD pro šk. rok...

Nový školní rok 2018/19

10.09.2018 14:08
Přejeme všem - dětem, rodičům, pedagogům, pracovníkům školy, ... - co nejpříjemnější vstup do nového školního roku a těšíme na další spolupráci.SRPD

Den učitelů - poděkování

28.03.2018 17:39
Milé paní učitelky, vychovatelky, vážení páni učitelé, dovolte nám, abychom Vám k dnešnímu svátku popřáli vše nejlepší. Práce učitele, vychovatele, asistenta, ... bohužel asi nikdy nebude adekvátně a zejména materiálně odměněna.  Přejeme Vám proto, aby tento nedostatek vyvážilo uznání...

Ples - poděkování

28.03.2018 17:32
Dovolte nám poděkovat všem, kteří se  podíleli na zdárném průběhu letošního plesu (rodiče, žáci, učitelé, vedení školy, paní hospodářka, sl. sekterářka, dárci a sponzoři, Kasanova, Klub kultury, ...). Jsme rádi, že se náš ples stává již tradiční součástí společenského života a to...

Pozvání na ples 2018

08.01.2018 12:51
Sdružení rodičů a přátel dětí při ZŠ UNESCO Uh. Hradiště Vás tímto zve naSPOLEČENSKÝ PLES S POLONÉZOUPles se koná 16. 03. 2018, od 19:30 hod.,  v Klubu kultury v Uh.Hradišti. K tanci a poslechu zahraje kapela KASANOVA a žáci 9. ročníků předtančí slavnostní polonézu.Předprodej...

Schůzka tř. důvěrníků

19.10.2017 13:29
První schůzka tř. důvěrníků a členů SRPD v tomto šk. roce se bude konat v úterý, dne 31.10.2017 v 16.30 hod., ve sborovně (přízemí, vlevo u hlavního vchodu).Program schůzky:- volba výboru SRPD- účetní zpráva za školní rok 2016/17- schválení požadavků školy na SRPD pro šk....

Volba členů školské rady

18.10.2017 16:28
Volba členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků pro funkční období 2018-2020 se uskuteční v úterý 21. listopadu 2017.Do 31. října 2017 prostřednictvím kanceláře školy (paní hospodářka Otrusinová - hospodarka@zsunesco.cz) mohou doručovat zák. zástupci žáků školy své návrhy...

POZVÁNKA NA PLES ZŠ UNESCO

07.01.2016 21:35
Předprodej vstupenek bude zahájen od 15:30 hod v průběhu rodičovských konzultací v úterý 12.1.2016 na hlavní budově ZŠ a dále od 18.1.2016 v kanceláři školy u paní Otrusinové. Dovolujeme si Vás tímto zároveň požádat o příspěvky do tomboly, keré můžete předat prostřednictvím třídních učitelů nebo...

HODNĚ ÚSPĚCHŮ V NOVÉM ROCE !

01.01.2016 01:50
Spolek rodičů a přátel dětí ZŠ UNESCO Uherské Hradiště přeje všem žákům, rodičům i učitelům hodně zdraví, štěstí, úspěchů, optimismu a pohody v novém roce 2016.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>