Aktuálně

Srdečně zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

12.11.2015 22:04

Nové stanovy spolku

17.09.2015 21:49

Spolek rodičů a přátel dětí při Základní škole UNESCO Uherské Hradiště
má od 17. 9. 2015 nové stanovy, které byly zveřejněny na těchto stránkách
v rubrice Dokumentace - Stanovy.

Nový školní rok 2015/2016 nás vítá :-)

31.08.2015 14:05

Rodičům, učitelům a především všem školákům přejeme úspěšný vstup do nového školního roku ! 
Nové rozvrhy tříd pro letošní školní rok naleznete v odkazu  ZDE  .
Doporučujeme také prostudování nového Školního řádu, který vstoupí v platnost od 1.9.2015 - naleznete jej mezi dalšími dokumenty na stránkách školy :   https://www.zsunesco.cz/doc/13/

Tak nezpomeňte  - v úterý ráno s úsměvem a vykročit pravou nohou ;-)

 

 

Letošní ples byl skvělý :-)

21.03.2015 09:00Děkujeme všem, kteří se zúčastnili letošního školního plesu, který se velmi povedl. 
Několik z nás téměř protancovalo střevíčky ;-) Veliké dík patří i skvělé kapele 
Kasanova, která se postarala o to, že až do 2 hodin do rána byl taneční parket
plný tanečníků.

Zde můžete najít malou fotogalerii z našeho plesu :
Slovácký deník - Ples ZŠ UNESCO

 

 

 

Pozvánka na Společenský ples s polonézou 2015

07.01.2015 13:53

Sdružení rodičů a přátel dětí při ZŠ UNESCO Uh. Hradiště

Vás tímto zve na
SPOLEČENSKÝ PLES S POLONÉZOU

Ples se koná 20.3.2015 od 19:30 hod
v Klubu kultury v Uherském Hradišti.

K tanci a poslechu zahraje skvělá kapela KASANOVA
a žáci 9. ročníků předtančí slavnostní polonézu.


Předprodej vstupenek bude zahájen od 15:30 hod
v průběhu rodičovských konzultací v úterý 13.1.2015 na hlavní budově ZŠ
a dále od 15.1.2015 v kanceláři školy u paní Otrusinové.

Dovolujeme si Vás tímto zároveň požádat o příspěvky do tomboly,
které můžete předat prostřednictvím třídních učitelů
nebo v kanceláři školy.


 Za SRPD Vítězslav Havránek ( tel. 731 785 960)
srpd-unesco@seznam.cz

 

 

Krásné Vánoce !

16.12.2014 09:12

Všem dětem, rodičům, učitelům a dalším zaměstnancům školy
přejeme krásné a klidné Vánoce a do nového roku 2015
spoustu osobních i pracovních úspěchů.

 

 

Volby do školské rady pro funkční období 2015-2017

20.11.2014 13:02

Volba členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků pro funkční období 2015-2017 se uskuteční v úterý 25. listopadu 2014. Za zákonné zástupce budou do tohoto orgánu zvoleni 3 členové, mimo zvolené členy bude stanoveno pořadí tří náhradníků.

  • volby proběhnou dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a dle Volebního řádu pro volby členů školské rady základních škol zřízených městem Uherské Hradiště
  • za každého žáka hlasuje pouze jedna "oprávněná osoba" (zákonný zástupce nezletilého žáka školy); v případě, že zákonný zástupce má na škole 2 děti, má nárok na 2 hlasovací lístky

Čas voleb:
Budova Hradební – 15:00-16:00 hod.
Budova hlavní – 15:30-16:30 hod.

Seznam kandidátů a podrobnější informace naleznete ZDE na webu školy.

Prosíme rodiče, aby se těchto voleb zúčastnili. Děkujeme !

 

 

Volby do školské rady 2015-2017

08.09.2014 15:05

Prosíme o pozornost na volbu do školské rady - podrobnější údaje naleznete zde:
https://srpd-unesco-uh.webnode.cz/skolska-rada/

 

 

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

28.08.2014 14:23

Přejeme všem - a našim novým prvňáčkům obzvláště - úspěšný a příjemný vstup do nového školního roku 2014/2015 :-)

 

 

Vloni započatá obnova ZŠ UNESCO pokračuje

14.08.2014 14:28
Vloni započatá obnova ZŠ UNESCO bude pokračovat do 4.9.2015

Nejstarší základní škola na území města Uherské Hradiště - Základní škola UNESCO dostala vloni ke svému stému výročí od založení nový vzhled čelní fasády. Nyní budou rozsáhlé a nutné opravy pokračovat rekonstrukcí dalších částí rozměrné budovy školy. Celá akce, která začne v srpnu a potrvá zhruba jeden rok, si vyžádá náklady takřka 10,5 milionu korun.

Jedná se zejména o obnovu původní strukturované omítky fasády včetně ostění okolo oken, výměnu všech oken a dveří, dodání stínících prvků a parapetů, restaurování kamenných prvků fasády a výměnu klempířských prvků. V soklové části bude provedena úprava ve vztahu k terénu a odvodu povrchových vod od objektu, oprava okapových chodníků, světlíků a zábradlí.

Více na webu města   https://www.mesto-uh.cz/~/Articles/123926-2-Vloni+zapocata+obnova+ZS+UNESCO+pokracuje.aspx

 

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Aktuálně

Pozvání na ples 2019

07.01.2019 08:29
 Sdružení rodičů a přátel dětí při ZŠ UNESCO Uh. Hradiště Vás tímto zve naSPOLEČENSKÝ PLES S POLONÉZOU,který se koná 15. 03. 2019, od 19:30 hod., v Klubu kultury v Uh. Hradišti.K tanci a poslechu zahraje kapela KASANOVA a žáci 9. ročníků předtančí slavnostní...

Schůzka SRPD

30.10.2018 08:34
Schůzka tř. důvěrníků SRPD  naší školy se bude konat ve čtvrtek 08/11/2018 v 16.30 hod., ve sborovně (přízemí, vlevo u hlavního vchodu).Program schůzky: schválení požadavků školy na SRPD pro šk. rok...

Nový školní rok 2018/19

10.09.2018 14:08
Přejeme všem - dětem, rodičům, pedagogům, pracovníkům školy, ... - co nejpříjemnější vstup do nového školního roku a těšíme na další spolupráci.SRPD

Den učitelů - poděkování

28.03.2018 17:39
Milé paní učitelky, vychovatelky, vážení páni učitelé, dovolte nám, abychom Vám k dnešnímu svátku popřáli vše nejlepší. Práce učitele, vychovatele, asistenta, ... bohužel asi nikdy nebude adekvátně a zejména materiálně odměněna.  Přejeme Vám proto, aby tento nedostatek vyvážilo uznání...

Ples - poděkování

28.03.2018 17:32
Dovolte nám poděkovat všem, kteří se  podíleli na zdárném průběhu letošního plesu (rodiče, žáci, učitelé, vedení školy, paní hospodářka, sl. sekterářka, dárci a sponzoři, Kasanova, Klub kultury, ...). Jsme rádi, že se náš ples stává již tradiční součástí společenského života a to...

Pozvání na ples 2018

08.01.2018 12:51
Sdružení rodičů a přátel dětí při ZŠ UNESCO Uh. Hradiště Vás tímto zve naSPOLEČENSKÝ PLES S POLONÉZOUPles se koná 16. 03. 2018, od 19:30 hod.,  v Klubu kultury v Uh.Hradišti. K tanci a poslechu zahraje kapela KASANOVA a žáci 9. ročníků předtančí slavnostní polonézu.Předprodej...

Schůzka tř. důvěrníků

19.10.2017 13:29
První schůzka tř. důvěrníků a členů SRPD v tomto šk. roce se bude konat v úterý, dne 31.10.2017 v 16.30 hod., ve sborovně (přízemí, vlevo u hlavního vchodu).Program schůzky:- volba výboru SRPD- účetní zpráva za školní rok 2016/17- schválení požadavků školy na SRPD pro šk....

Volba členů školské rady

18.10.2017 16:28
Volba členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků pro funkční období 2018-2020 se uskuteční v úterý 21. listopadu 2017.Do 31. října 2017 prostřednictvím kanceláře školy (paní hospodářka Otrusinová - hospodarka@zsunesco.cz) mohou doručovat zák. zástupci žáků školy své návrhy...

POZVÁNKA NA PLES ZŠ UNESCO

07.01.2016 21:35
Předprodej vstupenek bude zahájen od 15:30 hod v průběhu rodičovských konzultací v úterý 12.1.2016 na hlavní budově ZŠ a dále od 18.1.2016 v kanceláři školy u paní Otrusinové. Dovolujeme si Vás tímto zároveň požádat o příspěvky do tomboly, keré můžete předat prostřednictvím třídních učitelů nebo...

HODNĚ ÚSPĚCHŮ V NOVÉM ROCE !

01.01.2016 01:50
Spolek rodičů a přátel dětí ZŠ UNESCO Uherské Hradiště přeje všem žákům, rodičům i učitelům hodně zdraví, štěstí, úspěchů, optimismu a pohody v novém roce 2016.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>