Aktuálně

Pozvání na ples 2019

07.01.2019 08:29

 

Sdružení rodičů a přátel dětí při ZŠ UNESCO Uh. Hradiště

Vás tímto zve na

SPOLEČENSKÝ PLES S POLONÉZOU,

který se koná 15. 03. 2019, od 19:30 hod.,

v Klubu kultury v Uh. Hradišti.
K tanci a poslechu zahraje kapela KASANOVA

a žáci 9. ročníků předtančí slavnostní polonézu.

 

Předprodej vstupenek bude zahájen na hlavní budově ZŠ

v úterý 22.01.2019 a ve středu 23.01.2019

od 15:00 hod. do 17:00 hod.

a dále od 25.01.2019 v kanceláři školy (u paní Otrusinové).

Cena lístků:     200 Kč/os. místenkový stůl v sále

                        150 Kč/os. stůl na balkóně

                        100 Kč/os. lístek na stání

 
Dovolujeme si Vás tímto zároveň požádat o příspěvky

do tomboly, které můžete předat prostřednictvím

třídních učitelů nebo v kanceláři školy.


Za SRPD Tereza Manová (tel. 731 456 165), srpd-unesco@seznam.cz


Schůzka SRPD

30.10.2018 08:34

Schůzka tř. důvěrníků SRPD  naší školy se bude konat ve čtvrtek 08/11/2018 v 16.30 hod., ve sborovně (přízemí, vlevo u hlavního vchodu).

Program schůzky: schválení požadavků školy na SRPD pro šk. rok 2018/19

                            hospodaření ve šk. roce 2017/18

                            volba výboru SRPD, předsedy (předsedkyně)
                            setkání s ředitelem a zástupci školy  + spolupráce se školou
                            příprava plesu
                            různé

Martina Kocábová
předsedkyně SRPD
(732770459)

Nový školní rok 2018/19

10.09.2018 14:08

Přejeme všem - dětem, rodičům, pedagogům, pracovníkům školy, ... - co nejpříjemnější vstup do nového školního roku a těšíme na další spolupráci.

SRPD


Den učitelů - poděkování

28.03.2018 17:39

Milé paní učitelky, vychovatelky, vážení páni učitelé,

dovolte nám, abychom Vám k dnešnímu svátku popřáli vše nejlepší.

Práce učitele, vychovatele, asistenta, ... bohužel asi nikdy nebude adekvátně a zejména materiálně odměněna.  Přejeme Vám proto, aby tento nedostatek vyvážilo uznání společnosti, ve které nyní žijeme i uznání nás rodičů a Vašich žáků. Většina z nás si často až s odstupem času uvědomí, co všechno jste pro nás a naše děti udělali.

Dovolte nám poděkovat Vám všem, kteří se na výchově příštích generací podílíte. Vám všem, kteří dokážete v dětech zapálit a udržovat touhu po vědění a vzdělání, Vám všem, kteří jim umíte vysvětlit, popř. pomůže pochopit, že být chytrý je cennější než mít chytrý telefon.

Přijměte prosím za to všechno od nás k Vašemu dnešnímu svátku veliké poděkování!

Přejeme Vám především dobré zdraví, hodně sil, elánu, štěstí.

Ať se Vám vše daří nejen ve škole, ale i v osobním životě!

S úctou a jménem rodičů a dětí naší školy  - SRPD, Martina KocábováPles - poděkování

28.03.2018 17:32

Dovolte nám poděkovat všem, kteří se  podíleli na zdárném průběhu letošního plesu (rodiče, žáci, učitelé, vedení školy, paní hospodářka, sl. sekterářka, dárci a sponzoři, Kasanova, Klub kultury, ...). Jsme rádi, že se náš ples stává již tradiční součástí společenského života a to nejen žáků naší školy.

SRPDPozvání na ples 2018

08.01.2018 12:51

Sdružení rodičů a přátel dětí při ZŠ UNESCO Uh. Hradiště Vás tímto zve na
SPOLEČENSKÝ PLES S POLONÉZOU

Ples se koná 16. 03. 2018, od 19:30 hod.,  v Klubu kultury v Uh.Hradišti.
K tanci a poslechu zahraje kapela KASANOVA a žáci 9. ročníků předtančí slavnostní polonézu.


Předprodej vstupenek bude zahájen v úterý 09.01.2018 na hlavní budově ZŠ, od 15:45 hod. v průběhu rodičovských schůzek (konzultací) a dále od 11.01.2018 v kanceláři školy (u paní Otrusinové).
Dovolujeme si Vás tímto zároveň požádat o příspěvky do tomboly,  které můžete předat prostřednictvím třídních učitelů nebo v kanceláři školy.
Za SRPD Martina Kocábová ( tel. 732770459), srpd-unesco@seznam.cz


Schůzka tř. důvěrníků

19.10.2017 13:29

První schůzka tř. důvěrníků a členů SRPD v tomto šk. roce se bude konat v úterý, dne 31.10.2017 v 16.30 hod., ve sborovně (přízemí, vlevo u hlavního vchodu).


Program schůzky:

- volba výboru SRPD

- účetní zpráva za školní rok 2016/17

- schválení požadavků školy na SRPD pro šk. rok 2017/18

- spolupráce se školou

- setkání s ředitelem a zástupci školy 

- příprava plesu

- různé


Těším se na Vás a jsem s pozdravem.


 Martina Kocábová - předsedkyně SRPD

(mob. 732770459)

Volba členů školské rady

18.10.2017 16:28

Volba členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků pro funkční období 2018-2020 se uskuteční v úterý 21. listopadu 2017.

Do 31. října 2017 prostřednictvím kanceláře školy (paní hospodářka Otrusinová - hospodarka@zsunesco.cz) mohou doručovat zák. zástupci žáků školy své návrhy vhodných kandidátů přípravnému výboru. Za zákonné zástupce budou do tohoto orgánu zvoleni 3 členové, mimo zvolené členy bude stanoveno pořadí tří náhradníků.


POZVÁNKA NA PLES ZŠ UNESCO

07.01.2016 21:35

Předprodej vstupenek bude zahájen od 15:30 hod
v průběhu rodičovských konzultací v úterý 12.1.2016 na hlavní budově ZŠ
a dále od 18.1.2016 v kanceláři školy u paní Otrusinové.


Dovolujeme si Vás tímto zároveň požádat o příspěvky do tomboly,
keré můžete předat prostřednictvím třídních učitelů
nebo v kanceláři školy.


 Za SRPD Vítězslav Havránek ( tel. 731 785 960)
srpd-unesco@seznam.cz

 

 

HODNĚ ÚSPĚCHŮ V NOVÉM ROCE !

01.01.2016 01:50

Spolek rodičů a přátel dětí ZŠ UNESCO Uherské Hradiště přeje všem žákům, rodičům i učitelům hodně zdraví, štěstí, úspěchů, optimismu a pohody v novém roce 2016.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Aktuálně

Oslavy 100letého výročí ZŠ UNESCO

19.11.2013 12:28

Ples 2012 - TOMBOLA

26.02.2012 21:57
Milí rodiče a přátelé školy, většina z Vás již jistě postřehla, že v pátek , dne 23/03/2012, se koná ples SRPD. Dovolujeme si Vás tímto oslovit a požádat  o přispění do tomboly plesu. Dárek může být věnován za jednotlivce, třídu, firmu, .. prostřednictvím tř. učitelů, ředitelství školy...

Pozvánka na ples, předprodej lístků

03.01.2012 00:59
SRPD při ZŠ UNESCO si Vás dovoluje pozvat na S P O L E Č E N S K Ý   P L E S   s   P O L O N É Z O U který se bude konat v pátek, dne 23.03.2011, v 19.30 hod, na Klubu kultury v Uh.Hradišti . K tanci a poslechu bude hrát skupina...

PF 2012

03.01.2012 00:10
Přejeme všem rodičům,dětem, pedagogům a pracovníkům ZŠ UNESCO jen to nejlepší v novém roce.  

Výskyt vší

18.10.2011 19:41
Vážení rodiče, v hlavičkách žáků naší školy se kromě vědomostí , v současné době, rovněž vyskytují vši. Prosím proveďte patřičná opatření a hrrr na ně. Mk      

Schůzka třídních důvěrníků

18.10.2011 19:37
Ve středu 12/10/2011, v 17.05 hod. se koná první schůzka třídních důvěrníků v tomto šk. roce. Tradičně se setkáme v jazykové učebně školy ZŠ Unesco, v přízemí. Veškeré připomínky, náměty, nápady, ... vítány. Těším se na Vás. Martina Kocábová - předsedkyně SRPD  

Schůzka třídních důvěrníků

31.05.2011 20:28
Ve čtvrtek, dne 16/06/2011 v 16.00 hodin, se bude konat schůzka třídních důvěrníků , tradičně v jazykové učebně školy. Tímto jsou zváni nejen třídní důvěrníci, ale všichni, kteří mají zájem vyjádřit se  či nějakým způsobem se podílet na vztahu rodiče-škola-děti.   Těším se na Vás. Mk

Poděkování - ples

21.03.2011 00:26
Dovolujeme si tímto poděkovat  všem, kteří se podíleli na přípravě plesu .   Děkujeme všem rodičům, pedagogům, paní Roučkové, panu školníkovi, učinkujícím (žákům 9.tříd, p.učitelkám Mikuláštíkové a Černíkové, TK ROKASO, skupině AVENTIS) a paní Duchtíkové (SKC...

Tombola - ples SRPD

24.02.2011 18:09
Jak už jistě většina z Vás ví, v sobotu, dne 19.03.2011 se koná ples SRPD. Dovolujeme si Vás tímto požádat, pokud je to ve Vašich možnostech, o přispění do tomboly. Dárek může být věnován za jednotlivce, třídu, firmu, .. prostřednictvím třídních učitelů, ředitelství školy či  paní...

Schůzka třídních důvěrníků

24.02.2011 18:03
  Ve středu, dne 09.03.2011 v 17.00 v jazykové učebně školy , se bude konat schůzka třídních důvěrníků. Případní ostatní zájemci jste srdečně zváni !!!   Martina Kocábová-předsedkyně SRPD
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>