Aktuálně

Pozvání na ples 2019

07.01.2019 08:29

 

Sdružení rodičů a přátel dětí při ZŠ UNESCO Uh. Hradiště

Vás tímto zve na

SPOLEČENSKÝ PLES S POLONÉZOU,

který se koná 15. 03. 2019, od 19:30 hod.,

v Klubu kultury v Uh. Hradišti.
K tanci a poslechu zahraje kapela KASANOVA

a žáci 9. ročníků předtančí slavnostní polonézu.

 

Předprodej vstupenek bude zahájen na hlavní budově ZŠ

v úterý 22.01.2019 a ve středu 23.01.2019

od 15:00 hod. do 17:00 hod.

a dále od 25.01.2019 v kanceláři školy (u paní Otrusinové).

Cena lístků:     200 Kč/os. místenkový stůl v sále

                        150 Kč/os. stůl na balkóně

                        100 Kč/os. lístek na stání

 
Dovolujeme si Vás tímto zároveň požádat o příspěvky

do tomboly, které můžete předat prostřednictvím

třídních učitelů nebo v kanceláři školy.


Za SRPD Tereza Manová (tel. 731 456 165), srpd-unesco@seznam.cz


Schůzka SRPD

30.10.2018 08:34

Schůzka tř. důvěrníků SRPD  naší školy se bude konat ve čtvrtek 08/11/2018 v 16.30 hod., ve sborovně (přízemí, vlevo u hlavního vchodu).

Program schůzky: schválení požadavků školy na SRPD pro šk. rok 2018/19

                            hospodaření ve šk. roce 2017/18

                            volba výboru SRPD, předsedy (předsedkyně)
                            setkání s ředitelem a zástupci školy  + spolupráce se školou
                            příprava plesu
                            různé

Martina Kocábová
předsedkyně SRPD
(732770459)

Nový školní rok 2018/19

10.09.2018 14:08

Přejeme všem - dětem, rodičům, pedagogům, pracovníkům školy, ... - co nejpříjemnější vstup do nového školního roku a těšíme na další spolupráci.

SRPD


Den učitelů - poděkování

28.03.2018 17:39

Milé paní učitelky, vychovatelky, vážení páni učitelé,

dovolte nám, abychom Vám k dnešnímu svátku popřáli vše nejlepší.

Práce učitele, vychovatele, asistenta, ... bohužel asi nikdy nebude adekvátně a zejména materiálně odměněna.  Přejeme Vám proto, aby tento nedostatek vyvážilo uznání společnosti, ve které nyní žijeme i uznání nás rodičů a Vašich žáků. Většina z nás si často až s odstupem času uvědomí, co všechno jste pro nás a naše děti udělali.

Dovolte nám poděkovat Vám všem, kteří se na výchově příštích generací podílíte. Vám všem, kteří dokážete v dětech zapálit a udržovat touhu po vědění a vzdělání, Vám všem, kteří jim umíte vysvětlit, popř. pomůže pochopit, že být chytrý je cennější než mít chytrý telefon.

Přijměte prosím za to všechno od nás k Vašemu dnešnímu svátku veliké poděkování!

Přejeme Vám především dobré zdraví, hodně sil, elánu, štěstí.

Ať se Vám vše daří nejen ve škole, ale i v osobním životě!

S úctou a jménem rodičů a dětí naší školy  - SRPD, Martina KocábováPles - poděkování

28.03.2018 17:32

Dovolte nám poděkovat všem, kteří se  podíleli na zdárném průběhu letošního plesu (rodiče, žáci, učitelé, vedení školy, paní hospodářka, sl. sekterářka, dárci a sponzoři, Kasanova, Klub kultury, ...). Jsme rádi, že se náš ples stává již tradiční součástí společenského života a to nejen žáků naší školy.

SRPDPozvání na ples 2018

08.01.2018 12:51

Sdružení rodičů a přátel dětí při ZŠ UNESCO Uh. Hradiště Vás tímto zve na
SPOLEČENSKÝ PLES S POLONÉZOU

Ples se koná 16. 03. 2018, od 19:30 hod.,  v Klubu kultury v Uh.Hradišti.
K tanci a poslechu zahraje kapela KASANOVA a žáci 9. ročníků předtančí slavnostní polonézu.


Předprodej vstupenek bude zahájen v úterý 09.01.2018 na hlavní budově ZŠ, od 15:45 hod. v průběhu rodičovských schůzek (konzultací) a dále od 11.01.2018 v kanceláři školy (u paní Otrusinové).
Dovolujeme si Vás tímto zároveň požádat o příspěvky do tomboly,  které můžete předat prostřednictvím třídních učitelů nebo v kanceláři školy.
Za SRPD Martina Kocábová ( tel. 732770459), srpd-unesco@seznam.cz


Schůzka tř. důvěrníků

19.10.2017 13:29

První schůzka tř. důvěrníků a členů SRPD v tomto šk. roce se bude konat v úterý, dne 31.10.2017 v 16.30 hod., ve sborovně (přízemí, vlevo u hlavního vchodu).


Program schůzky:

- volba výboru SRPD

- účetní zpráva za školní rok 2016/17

- schválení požadavků školy na SRPD pro šk. rok 2017/18

- spolupráce se školou

- setkání s ředitelem a zástupci školy 

- příprava plesu

- různé


Těším se na Vás a jsem s pozdravem.


 Martina Kocábová - předsedkyně SRPD

(mob. 732770459)

Volba členů školské rady

18.10.2017 16:28

Volba členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků pro funkční období 2018-2020 se uskuteční v úterý 21. listopadu 2017.

Do 31. října 2017 prostřednictvím kanceláře školy (paní hospodářka Otrusinová - hospodarka@zsunesco.cz) mohou doručovat zák. zástupci žáků školy své návrhy vhodných kandidátů přípravnému výboru. Za zákonné zástupce budou do tohoto orgánu zvoleni 3 členové, mimo zvolené členy bude stanoveno pořadí tří náhradníků.


POZVÁNKA NA PLES ZŠ UNESCO

07.01.2016 21:35

Předprodej vstupenek bude zahájen od 15:30 hod
v průběhu rodičovských konzultací v úterý 12.1.2016 na hlavní budově ZŠ
a dále od 18.1.2016 v kanceláři školy u paní Otrusinové.


Dovolujeme si Vás tímto zároveň požádat o příspěvky do tomboly,
keré můžete předat prostřednictvím třídních učitelů
nebo v kanceláři školy.


 Za SRPD Vítězslav Havránek ( tel. 731 785 960)
srpd-unesco@seznam.cz

 

 

HODNĚ ÚSPĚCHŮ V NOVÉM ROCE !

01.01.2016 01:50

Spolek rodičů a přátel dětí ZŠ UNESCO Uherské Hradiště přeje všem žákům, rodičům i učitelům hodně zdraví, štěstí, úspěchů, optimismu a pohody v novém roce 2016.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Aktuálně

Nová ulička u ZŠ UNESCO

13.08.2014 21:31
O další příjemné změně, která se týká bezprostředního okolí naší školy, si můžete přečíst ve článku Slováckého deníku. Kompletní znění článku naleznete  ZDE  .  

Pokračování rekostrukce budovy naší školy

12.08.2014 15:29
Naše škola Základní škola UNESCO je nejstarší základní školou na území města Uherské Hradiště. Vloni dostala ke svému stému výročí od založení nový vzhled čelní fasády. Nyní budou rozsáhlé a nutné opravy pokračovat rekonstrukcí dalších částí rozměrné budovy školy. Celá akce, která začne v srpnu a...

KRÁSNÉ PRÁZDNINY !

23.06.2014 15:13
Sdružení rodičů a přátel dětí ZŠ UNESCO v Uherském Hradišti přeje všem žákům, rodičům, učitelům i ostatním zaměstnancům školy krásné prázdniny plné radovánek, klidu a odpočinku a v neposlední řadě také plné příjemných zážitků :-)

Poděkování

01.04.2014 22:41
Děkujeme všem příznivcům a také všem členům SRPD, kteří se zúčastnili příprav letošního školního plesu. Ples již tradičně proběhl ve velmi příjemném duchu, pohodový taneční večer skvěle doplnila bohatá tombola. Upřímné poděkování patří též všem, kteří věnovali dary do tomboly. Moc si Vaší přízně...

ŠKOLNÍ PLES již tento pátek 28.3.2014

21.03.2014 00:00
Ještě stále máte možnost zakoupit si v kanceláři školy vstupenky na letošní ples ZŠ UNESCO. Školní ples se koná tento pátek 28. března 2014 v Klubu kultury. Srdečně Vás tímto zveme ! Zároveň si Vás tímto dovolujeme požádat o příspěvky do tomboly, které můžete předat prostřednictvím třídních učitelů...

Předprodej lístků na školní ples

17.12.2013 20:50
V úterý 7. 1. 2014 ( po dobu třídních schůzek ) bude zahájen předprodej vstupenek na letošní školní ples. Vstupenky si můžete zakoupit u vchodu do hlavní budovy nebo od 8. 1. 2014 v kanceláři školy. Školní ples se letos koná v pátek 28. března 2014 v Klubu kultury. Srdečně tímto zveme všechny...

Krásné Vánoce

17.12.2013 20:44
Přejeme všem krásné a klidné Vánoce a úspěšný nový rok 2014 

Připravovaný ples SRPD ZŠ UNESCO

26.11.2013 20:37
Jako tradičně i tento školní rok bude SRPD pořádat ŠKOLNÍ PLES . Ples se letos bude konat v pátek 28.3.2014, opět v Klubu kultury. Další podrobnosti budou postupně zveřejňovány. Nezapomeňte si poznačit do nového diáře !

Schůzka třídních důvěrníků 26.11.2013

21.11.2013 11:52
V úterý 26. 11. 2013 v 16:00 hod se bude konat první schůzka třídních důvěrníků v tomto školním roce. Setkáme se v jazykové učebně školy - 2. patro, vlevo. Program schůzky: schválení požadavků školy na SRPD                        ...

Blahopřání

20.11.2013 17:47
Také Sdružení rodičů a přátel dětí při ZŠ UNESCO se tímto přidává ke všem gratulantům. Škole přejeme jak hodně spokojených žáků, tak hodně spokojených učitelů a také rodičů.
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>