Datum: 15.12.2011

Vložil: Snopek Josef

Titulek: Re: stávka

Vážení rodiče,
dovolte mi reagovat na diskuzi - téma stávka. Není mým záměrem polemizovat s obsahem jednotlivých příspěvků, chci pouze předložit posloupnost dějů, které vedly k realitě středečního rána. Škola obdržela e-mail od předsedy ČMOS PŠ pana Dobšíka v pátek 2.12. v 16.06 hod. V pondělí 5.12. po 3., 4. a 5. vyučovací hodině projednala odborová organizace se všemi pedagogickými pracovníky jejich postoj ke stávce. Do stávky se zapojilo 39 učitelů z celkového počtu 46 pedagogických pracovníků školy. Kolem 13. hod. bylo oznámení o stávce zveřejněno na stránkách školy a v elektronických žákovských knížkách. V tuto dobu již žáci 1. stupně nebyli ve škole. Těmto žákům byla informace uvedena v žákovské knížce v úterý.
V průběhu stávky byli určeni pracovníci školy, kteří by v případě příchodu žáků do školy zajistili jejich dohled.
Dále bych chtěl poznamenat, že se jednalo o akci celostátní působnosti, o které byla rodičovská veřejnost několikanásobně informována prostřednictvím všech medií. V případě nejistoty o organizaci vyučování na ZŠ UNESCO bylo zcela jistě možné tuto informaci dohledat na stránkách školy nebo v žákovské knížce.
Snopek Josef, ředitel školy

Přidat nový příspěvek